Joomla project supported by everest poker review.

Firma  INTER-COMP  Marcin Lasek w partnerstwie z Korporacją VIP Sp. z o.o. 

realizuje Projekt Nowy zawód szansą na trwałe zatrudnienie”.

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie, wejdź na
www.staz.inter-comp.net.pl

 

Firma  INTER-COMP  realizuje Projekt „Akademia transportu i logistyki”. Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie:

1. Kurs prawa jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy,

2. European Junior Logistician,

3. Kurs z zakresu przewozu rzeczy niebezpiecznych,

4. Kurs prawa jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna na przewóz osób,

5. Kurs prawa jazdy kat. C+E.

wejdź na www.prawojazdy.inter-comp.net.pl/index.php

 

Firma INTER-COMP realizuje Projekt Lubelski przedsiębiorca szansą na rozwój regionu”. Jeśli chcesz założyć własną działalność gospodarczą,
wejdź
na www.lubelskiprzedsiebiorca.eu.

CERTYFIKAT ECCC. Efekty kształcenia weryfikowane przez ECCC

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ang. Europeam Qualifications Framework, EQF), wdrażane w całej Unii Europejskiej na podstawie Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie [Dziennik Urzędowy C 111, 6.5.2008], mają na celu promowanie mobilności pracowników i zapewnienie uznawalności ich kompetencji. ERK wymagają opisu wyników kształcenia, poprzez podanie wiedzy, umiejętności i kompetencji. 
W ECCC zdefiniowane zostały efekty kształcenia weryfikowane przez egzamin z każdego modułu na każdym poziomie. 
Można je wykorzystać w procesie tworzenia programów kształcenia, zgodnych z ERK i Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK).

 

 

Symbol modułuNazwa modułuEfekty kształcenia
dla poziomu A
Efekty kształcenia
dla poziomu B
Efekty kształcenia
dla poziomu C
Efekty kształcenia
dla poziomu D
 
W obszarze Technologii informacyjnych - IT (Information Technology) standard ECCC wydziela następujące moduły:
IT M1 Sprzęt i oprogramowanie komputerowe POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ
IT M2 Edycja dokumentów POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ
IT M3 Obliczenia arkuszowe POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ
IT M4 Bazy danych POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ
IT M5 Multimedia POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ
IT M6 Technologie informacyjno-komunikacyjne POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ
IT M7 Technologie mobilne POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ
IT M8 Grafika biznesowa POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ
W obszarze Informatycznym - CS (Computer Science) standard ECCC wydziela następujące moduły:
CS M1 Programowanie w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji...
CS M2 Grafika komputerowa w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji...
CS M3 Tworzenie aplikacji internetowych w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji...
CS M4 Programowanie robotów w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji...
W obszarze Technicznym - AI (Applied Informatics) standard ECCC wydziela następujace moduły:
AI M1 Projektowanie dwuwymiarowe (CAD 2D) w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji...
AI M2 Projektowanie przestrzenne (CAD 3D) w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji...
W obszarze Branżowym - PI (Professional Informatics) standard ECCC wydziela następujace moduły:
PI M1 e-Nauczanie w trakcie konsultacji...
PI M2 Służba zdrowia w trakcie konsultacji...
PI M3 Obsługa turystyki w trakcie konsultacji...
PI M4 Multimedia w dydaktyce w trakcie konsultacji...
PI M5 Komputer w edukacji wczesnoszkolnej w trakcie konsultacji...
PI M6 e-Urząd w trakcie konsultacji...
PI M7 e-Marketing w trakcie konsultacji...
PI M8 Technologie interaktywne w trakcie konsultacji...
PI M9 Grafika dla fotografów w trakcie konsultacji...
PI M10 Roboty w trakcie konsultacji...
PI M11 Zarządzanie obiegiem dokumentów w trakcie konsultacji...
PI M12 Bezpieczeństwo informacji w trakcie konsultacji...
PI M13 Zielone biuro w trakcie konsultacji...
PI M14 Planowanie i śledzenie przedsięwzięć w trakcie konsultacji...
Saturday the 14th. Inter-Comp 2012