Joomla project supported by everest poker review.

Firma  INTER-COMP  Marcin Lasek w partnerstwie z Korporacją VIP Sp. z o.o. 

realizuje Projekt Nowy zawód szansą na trwałe zatrudnienie”.

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie, wejdź na
www.staz.inter-comp.net.pl

 

Firma  INTER-COMP  realizuje Projekt „Akademia transportu i logistyki”. Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie:

1. Kurs prawa jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy,

2. European Junior Logistician,

3. Kurs z zakresu przewozu rzeczy niebezpiecznych,

4. Kurs prawa jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna na przewóz osób,

5. Kurs prawa jazdy kat. C+E.

wejdź na www.prawojazdy.inter-comp.net.pl/index.php

 

Firma INTER-COMP realizuje Projekt Lubelski przedsiębiorca szansą na rozwój regionu”. Jeśli chcesz założyć własną działalność gospodarczą,
wejdź
na www.lubelskiprzedsiebiorca.eu.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/7.1/NZ/2018 z dnia 8.11.2018 r.

 W związku z realizacją projektu „Nowy zawód szansą na trwałe zatrudnienie” zapraszamy do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „Przeprowadzenie poradnictwa grupowego"

 Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik 1

Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/7.1/NZ/2018 z dnia 6.11.2018 r. 

W związku z realizacją projektu „Nowy zawód szansą na trwałe zatrudnienie” zapraszamy do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „Doradztwo zawodowe i indywidualne poradnictwo zawodowe”

Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 5a
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10
Załącznik 11
Załącznik 12
Załącznik 13
Załącznik 14

  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPO/ATL/2018 z dnia 17.09.2018 r.

 

W związku z realizacją projektu „Akademia transportu i logistyki” zapraszamy do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. Przeprowadzenie przez trenerów tematycznych szkoleń przed przystąpieniem do egzaminu na uzyskanie certyfikatu European Junior Logistician 


Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 do zapytania
Załącznik 2 - wzór umowy
Załącznik 3 - dziennik zajęć
Załącznik 4 - listy obecności
Załącznik 5 - oznaczenie sali
Załącznik 6 - formularz oferty
Załącznik 7 - wykaz osób
Załącznik 8 - umowa ppdo

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO/ATL/2018 z dnia 06.08.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Akademia transportu i logistyki” zapraszamy do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. pn. „Kurs z zakresu przewozu rzeczy niebezpiecznych – ADR + cysterny”


Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - do zapytania
Załącznik 2 - wzór umowy
Załącznik 3 - dziennik zajęć
Załącznik 4 - listy obecności
Załącznik 5 - oznaczenie sali
Załącznik 6 - formularzoferty 
Załącznik 7 - wykaz osób
Załącznik 8 - do zapytania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO/ATL/2018 z dnia 06.08.2018 r.

 

W związku z realizacją projektu „Akademia transportu i logistyki” zapraszamy do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „Przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych”


Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 do zapytania
Załącznik 2 do zapytania
Załącznik 3 do zapytania
Załącznik 4 do zapytania
Załącznik 5 wzór umowy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/ATL/2018 z dnia 31.07.2018 r.

 

W związku z realizacją projektu „Akademia transportu i logistyki” zapraszamy do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz osób”

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 do zapytania
Załącznik 2 do zapytania
Załącznik 3 do zapytania
Załącznik 4 do zapytania
Załącznik 5 do zapytania
Załącznik 6 do zapytania
Załącznik 7 do zapytania
Załącznik 8 do zapytania

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/ATL/2018 z dnia 31.07.2018 r.

 W związku z realizacją projektu „Akademia transportu i logistyki” zapraszamy do złożenia oferty na realizację szkolenia  pn. „Prawo jazdy kat. C + E”

 

Dokumenty do pobrania:

 Zapytanie ofertowe

 Załącznik 1 do zapytania

 Załącznik 2 do zapytania

 Załącznik 3 do zapytania

 Załącznik 4 do zapytania

 Załącznik 5 do zapytania

 Załącznik 6 do zapytania

 Załącznik 7 do zapytania

 Przetwarzanie danych osobowych

 

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/ATL/2018 z dnia 27.07.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Akademia transportu i logistyki” zapraszamy do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 do zapytania

Załącznik 2 do zapytania

Załącznik 3 do zapytania

Załącznik 4 do zapytania

Załącznik 5 do zapytania

Załącznik 6 do zapytania

Załącznik 7 do zapytania

Załącznik 8 do zapytania

 

 

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/RPO/LP/2017 Z DN. 20.12.2017 r.

 W związku z realizacją projektu pt. „Lubelski przedsiębiorca szansą na rozwój regionu” zapraszamy do   złożenia oferty na przeprowadzenie   usługi doradztwa biznesowego. 

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/RPO/LP/2017

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/RPO/LP/2017 – załączniki          

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/RPO/LP/2017 Z DN. 06.06.2017 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Lubelski przedsiębiorca szansą na rozwój regionu” zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi doradztwa indywidualnego. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/RPO/LP/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/RPO/LP/2017 - załączniki

 

ROZEZNANIE RYNKU NA SZKOLENIE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIZ DN. 06.06.2017 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Lubelski przedsiębiorca szansą na rozwój regionu” zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie „Szkoleń z przedsiębiorczości”.

ROZEZNANIE RYNKU – SZKOLENIE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ROZEZNANIE RYNKU – SZKOLENIE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - załączniki

Zawiadomienie - przeprowadzenie szkolenia z przedsiębiorczości

 

ROZEZNANIE RYNKU NA WYNAJEM SAL NA SZKOLENIE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIZ DN. 06.06.2017 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Lubelski przedsiębiorca szansą na rozwój regionu” zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wynajem sal na szkolenie z zakładania i prowadzenia własnej firmy (Szkolenie z przedsiębiorczości).

ROZEZNANIE RYNKU – WYNAJEM SAL NA SZKOLENIE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ROZEZNANIE RYNKU – WYNAJEM SAL NA SZKOLENIE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - załączniki

Zawiadomienie - wynajem sal na szkolenie z przedsiębiorczości

 

ROZEZNANIE RYNKU NA WYNAJEM SAL NA DORADZTWO INDYWIDUALNE Z DN. 06.06.2017 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Lubelski przedsiębiorca szansą na rozwój regionu” zapraszamy do złożenia oferty cenowejna wynajem sal na Doradztwo indywidualne.

ROZEZNANIE RYNKU – WYNAJEM SAL NA DORADZTWO INDYWIDUALNE

ROZEZNANIE RYNKU – WYNAJEM SAL NA DORADZTWO INDYWIDUALNE - załączniki

Zawiadomienie - wynajem sal na doradztwo indywidualne

 

Zapytanie ofertowe na trenera

W związku z realizacją projektu pt. Wiedza i praktyka dla logistyka zapraszamy do składania ofert na prowadzenie szkoleń (w charakterze trenera) w ramach szkoleń pt. Transport i logistyka dla praktyka. 

Przedmiotem zapytania jest prowadzenie szkoleń z zakresu transportu i logistyki (456 godzin szkoleniowych – 3 gr. po 152 godziny). Szkolenie zawodowe realizowane będzie w 19 dni po 8 godzin dziennie w 3 grupach po 10 osób.
 
Szczegółowe informacje na temat zamówienia przedstawiamy na stronie projektu pod adresem:
 http://viplogistics.pl/

 Aby złożyć ofertę koniecznym jest złożenie formularza ofertowego wraz z oświadczeniem o braku powiązań z Zamawiającym.

 
Oferty należy nadsyłać do 25 czerwca 2014 r. do godz. 16.00 (pocztą tradycyjną lub osobiście) na adres biura projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/ATL/2018 z dnia 27.07.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Akademia transportu i logistyki” zapraszamy do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy”

 

Friday the 30th. Inter-Comp 2012