Joomla project supported by everest poker review.

Firma  INTER-COMP  Marcin Lasek w partnerstwie z Korporacją VIP Sp. z o.o. 

realizuje Projekt Nowy zawód szansą na trwałe zatrudnienie”.

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie, wejdź na
www.staz.inter-comp.net.pl

 

Firma  INTER-COMP  realizuje Projekt „Akademia transportu i logistyki”. Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie:

1. Kurs prawa jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy,

2. European Junior Logistician,

3. Kurs z zakresu przewozu rzeczy niebezpiecznych,

4. Kurs prawa jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna na przewóz osób,

5. Kurs prawa jazdy kat. C+E.

wejdź na www.prawojazdy.inter-comp.net.pl/index.php

 

Firma INTER-COMP realizuje Projekt Lubelski przedsiębiorca szansą na rozwój regionu”. Jeśli chcesz założyć własną działalność gospodarczą,
wejdź
na www.lubelskiprzedsiebiorca.eu.

Outsourcing

 

Outsourcing obejmuje:

 • Administrowanie (także zdalne) siecią komputerową
 • Konfigurowanie stacji roboczych i serwerów
 • Konfigurowanie drukarek, modemów i innych urządzeń peryferyjnych
 • Zarządzanie systemem haseł użytkowników
 • Okresowe sprawdzenie poprawności oraz wykonanie archiwizacji danych
 • W razie konieczności (uszkodzenie lub konserwacja) odebranie z siedziby firmy obsługiwanej sprzętu komputerowego (komputery, drukarki itd.), dostarczenie do wyspecjalizowanych punktów serwisowych i powtórna instalacja  po naprawie lub konserwacji
 • Pogotowie informatyczne dla zleceń incydentalnych i krytycznych
 • Instalowanie nowego oprogramowania lub zmiana konfiguracji istniejącego (microsoft office: word, excel, itp.) z wyłączeniem specjalizowanych programów typu finansowo-księgowych, magazynowych
 • Doradztwo i opiniowanie przy wyborze oraz zakupie przez zleceniodawcę elementów systemu komputerowego
 • Doradztwo, dobór, zakup i instalacja oprogramowania systemowego i użytkowego
 • Reprezentowanie zleceniodawcy wobec innych dostawców oprogramowania, sprzętu i usług komputerowych w zakresie jakości świadczonych przez nich usług i dostaw
 • Wspomaganie pracy w zespole (groupware)
 • Przyjmowanie zgłoszeń awarii systemu komputerowego zleceniodawcy oraz zamówień na usługi i podzespoły, stała gotowość do pomocy w usuwaniu awarii systemu komputerowego zleceniodawcy
 • Odzyskiwanie danych, archiwizacja i kopie zapasowe
 • Planowanie rozwoju informatycznego
 • Konsultacje przy rozmowach z firmami trzecimi
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu (drukarki, laptopy)
 • Świadczenie usług telefonicznej i zdalnej pomocy technicznej
 • Audyt legalności oprogramowania, zabezpieczeń wewnętrznych
 • Audyt stanu technicznego sprzętu i sprawności systemów informatycznych
 • Prowadzenie projektów informatycznych opiekę sprawujemy na zasadach ogólnych oraz w oparciu o pakiety serwisowe i umowy serwisowe.umowy konstruowane są konkretnie pod danego klienta  i w dopasowaniu do jego potrzeb. 

Friday the 30th. Inter-Comp 2012