Joomla project supported by everest poker review.

Firma  INTER-COMP  Marcin Lasek w partnerstwie z Korporacją VIP Sp. z o.o. 

realizuje Projekt Nowy zawód szansą na trwałe zatrudnienie”.

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie, wejdź na
www.staz.inter-comp.net.pl

 

Firma  INTER-COMP  realizuje Projekt „Akademia transportu i logistyki”. Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie:

1. Kurs prawa jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy,

2. European Junior Logistician,

3. Kurs z zakresu przewozu rzeczy niebezpiecznych,

4. Kurs prawa jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna na przewóz osób,

5. Kurs prawa jazdy kat. C+E.

wejdź na www.prawojazdy.inter-comp.net.pl/index.php

 

Firma INTER-COMP realizuje Projekt Lubelski przedsiębiorca szansą na rozwój regionu”. Jeśli chcesz założyć własną działalność gospodarczą,
wejdź
na www.lubelskiprzedsiebiorca.eu.

CERTYFIKAT ECCC. Macierz kompetencji

Fundacja ECCC w wyniku analizy potrzeb społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy zaleca określony poziom (od A do D) oraz, na podstawie badań przeprowadzonych przez ekspertów ds. metodyki i dydaktyki, szacunkową ilość godzin dydaktycznych.

Zalecana liczba godzin, jak i zalecany poziom jest wartością uśrednioną i może być podstawą tworzenia programów nauczania lub kursów komputerowych przez instytucje szkoleniowe.

Opis kolumn:

 • IT M1 Sprzęt i oprogramowanie komputerowe
 • IT M2 Edycja dokumentów
 • IT M3 Obliczenia arkuszowe
 • IT M4 Bazy danych
 • IT M5 Multimedia
 • IT M6 Technologie informacyjno-komunikacyjne
 • IT M7 Technologie mobilne
 • IT M8 Grafika biznesowa

 

Poziom ogólny kompetencji
L.p.Stanowisko lub poziom kształceniaIT M1IT M2IT M3IT M4IT M5IT M6IT M7IT M8Zalecana łączna liczba godzin dydaktycznych
* Lekarze, pielęgniarki, pracownicy administracji
01. Uczeń szkoły podstawowej A A - - A A A A 90
02. Uczeń gimnazjum A B A A B B B B 120
03. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej – profil ogólny B B B A C C C C 120
04. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej – profil zawodowy B B C B C C C B 120
05. Student – kierunki humanistyczne B C B A C C C B 120
06. Student – kierunki tech. i mat. – inf. C C D D C C C C 150
07. Nauczyciel (pakiet branżowy) A B A - C C A C 105
08. Służba zdrowia * (pakiet branżowy) A B B A - A A A 105
09. Obsługa turystyki (pakiet branżowy) A C B B A C B B 120
10. Księgowy B B C - - A A A 105
11. Doradca podatkowy, finansowy B B D A - B B A 135
12. Prawnik, adwokat A C B - - B B B 120
13. Analityk IT D D D D D D D D 210
14. Konsultant, sprzedawca, przedstawiciel handlowy A B A - B B B C 105
15. Kierowca zawodowy A A A - - A B - 75
16. Inżynier C B D C A B B B 135
17. Doradca medyczny B B C A - B B B 120
18. Audytor B C C B A B B B 120
19. Rolnik, robotnik A B A - - A A - 75
20. Trener IT D D D D D D D D 210
21. Pracownik biura B B B - B B B B 120
22. Kierownik / Dyrektor ds. handlowych, marketingu, sprzedaży, personalnych B C C B B C C C 150
23. Kierownik / Dyrektor działu technicznego B B D C B B B B 150
24. Kierownik sklepu, marketu, menedżer sprzedaży B B C A B B B B 120
25. Koordynator projektu (POKL – i inne) B C C A B C C C 135
26. Specjalista ds. rozliczeń finansowych B B C - - A A - 120
27. Specjalista ds. organziacji szkoleń B C B - - B B A 120
28. Specjalista ds. rekrutacji B B B - - B B B 105
29. Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji projektów (POKL – i inne) B C B - B B B B 120
30. Zarządca nieruchmości A C C - B B B C 150
31. Policjant / Żołnierz – pracownik administacyjny B C B A - B B B 120
32. Policjant / Żołnierz – pracownik terenowy A A A - - B B B 75
33. Urzędnik administracji rządowej i samorządowej B C B A - B B B 120
34. Psycholog, pedagog, terapeuta – pakiet branżowy A B A - C C A B 105
35. Agent ubezpieczeniowy B B A - B B B B 105
36. Ksiądz (duchowieństwo) A B A - B B A B 105
37. Polityk A B A - C C B B 120
38. Wolne zawody A A A - - B B B 75
39. Sektor lotniczy, komunikacyjny B A A - - C C B 90
40. Telemarketer, telepraca B B B A B C C B 120
41. Osoby starsze, niepełnosprawne oraz inne zagrożone cyfrowym wykluczeniem ze społeczeństwa informacyjnego A A - - - A A A 75

Indywidualna ścieżka certyfikacji ECCC

System certyfikacji ECCC jest najbardziej elastycznym na świecie systemem certyfikacji z zakresu kluczowych kompetencji komputerowych. Można w każdym wieku, niezależnie od statusu społecznego, wykonywanego zawodu, oraz w każdym czasie podnieść swoje kompetencje komputerowe z wybranego zagadnienia.

Certyfikacja ECCC daje możliwość sprawdzenia własnych umiejętności komputerowych na 4 poziomach. Sugerujemy aby budowanie własnej ścieżki kompetencji komputerowych odbywało się przy współpracy z doradcą zawodowym lub certyfikowanym Egzaminatorem/Trenerem ECCC.

Najczęściej dla osób pragnących uczestniczyć w kursach przygotowujących do egzaminu ECCC przyjmuje się następujący wskaźnik:

 • Poziom A: Podstawowy 10-15 godzin na jeden moduł
 • Poziom B: Średniozaawansowany 15–20 godzin na jeden moduł
 • Poziom C: Zaawansowany 20–30 godzin na jeden moduł
 • Poziom D: Ekspert 30–40 godzin na jeden moduł

 

 

Monday the 27th. Inter-Comp 2012